SSL là gì?

#SEO Balance chia sẻ và cập nhật nội dung về hỏi đáp seo. sau đây, hãy cùng SEO Balance tìm hiểu về SSL là gì và SSL hỗ trợ gì cho Web, SEO và marketing online.

SSL là gì?

SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer và nói ngắn gọn, đó là công nghệ tiêu chuẩn để giữ kết nối internet an toàn và bảo vệ mọi dữ liệu nhạy cảm đang được gửi giữa hai hệ thống, ngăn chặn tội phạm đọc và sửa đổi bất kỳ thông tin nào được truyền, bao gồm cả các chi tiết cá nhân tiềm ẩn. Hai hệ thống có thể là máy chủ và máy khách (ví dụ: trang web mua sắm và trình duyệt) hoặc máy chủ đến máy chủ (ví dụ: ứng dụng có thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin về bảng lương).

SSL là gì

SSL hoạt động như thế nào

Nó thực hiện điều này bằng cách đảm bảo rằng mọi dữ liệu được truyền giữa người dùng và các trang web, hoặc giữa hai hệ thống vẫn không thể đọc được. Nó sử dụng các thuật toán mã hóa để xáo trộn dữ liệu trong quá trình truyền tải, ngăn không cho tin tặc đọc nó khi nó được gửi qua kết nối. Thông tin này có thể là bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc cá nhân nào có thể bao gồm số thẻ tín dụng và thông tin tài chính, tên và địa chỉ khác.

Vậy, SSL có liên hệ như thế nào với HTTPs. HTTPS là gì?

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY