Spam Score là gì?

#SEO Balance giới thiệu về các kiến thức trên thế giới và chia sẻ trong hỏi đáp SEO. Sau đây, hãy cùng #SEO Balance tìm hiểu về Spam Score là gì và Spam Score tốt cho Web, SEO và Digital Marketing hay không?

Trong Link Explorer,  Spam Score thể hiện tỷ lệ phần trăm các trang web có các tính năng tương tự với trang web bạn đang nghiên cứu mà chúng tôi nhận thấy bị Google phạt hoặc cấm. Spam Score dựa trên mô hình học máy của chúng tôi, mô hình này đã xác định 27 tính năng phổ biến trong số hàng triệu trang web bị cấm hoặc bị phạt trong dữ liệu mà chúng tôi cung cấp.

Điểm 1% -30% được coi là Low Spam Score..

Điểm 31% -60% được coi là Medium Spam Score.

Điểm 61% -100% được coi là High Spam Score.

Điểm Spam cao cho trang web của bạn hoặc trang web bạn đang xem không có nghĩa là trang web này nhất thiết phải là spam. Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn nên thực hiện thêm một số cuộc điều tra về chất lượng và mức độ liên quan của trang web này.

Bạn có thể truy cập Spam Score thông qua công cụ Link Explorer và thông qua phần Links trong Chiến dịch Moz Pro của bạn.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY