Slug trong SEO là gì? Cách tối ưu Slug một cách chính xác

Khi làm về SEO, Slug là một thuật ngữ đã quá quen thuộc và luôn được nhắc đến. Dưới đây là một số thông tin giúp bạn biết được Slug trong SEO là gì và cách tối ưu Slug một cách chính xác.

1. Slug là gì?

Slug là một phần của URL xác định duy nhất trên một trang và nó ở định dạng dễ đọc bởi cả người dùng và công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Hãy lấy tất cả các URL thuộc về tên miền này (seobalance.net). Tất cả các URL bắt đầu với seobalance.net thì mỗi trang, mọi trang hoặc bài đăng của trang web sẽ có một slug độc đáo. Đây là phần nằm sau “/”.

Ví dụ: https://seobalance.net/toi-uu-hinh-anh-cho-seo →  thì Slug là “toi-uu-hinh-anh-cho-seo”.

Tên miền của một trang web và slug tạo nên URL (Uniform Resource Locator) của mỗi trang.

Các URL cho tất cả các trang được xuất bản trên Internet là duy nhất. Không có trang được xuất bản nào có thể có cùng URL với một trang khác trên Internet.

Slug trong SEO là gì cách tối ưu Slug một cách chính xác

2. Tại sao slug lại quan trọng?

Slug quan trọng vì hai lý do chính:

  • Đó là một trong những tín hiệu được các công cụ tìm kiếm đưa vào yếu tố trong quá trình xếp hạng. Họ đọc slug và cố gắng hiểu trang đó là về những gì.

  • Slug dễ đọc giúp người dùng xác định nội dung mong đợi cho một trang. Slug cho người dùng biết chính xác loại thông tin mà họ nên tìm trên trang đó.

Tối ưu hóa slug của bạn sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế khi nói đến SEO và khả năng sử dụng. Trong thế giới SEO, quá trình tối ưu hóa slug cũng giống như việc tạo URL thân thiện với SEO.

3. Làm thế nào để tối ưu hóa Slug của bạn?

3.1. Slug bao gồm các từ khóa bạn muốn xếp hạng

Giúp Google và các công cụ tìm kiếm khác hiểu được từ khóa nào bạn muốn xếp hạng cho trang hoặc bài đăng cụ thể, bằng cách bao gồm các từ khóa đó trong trang slug.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn xếp hạng cho từ khóa “thay mặt kính SamSung” và bạn đã viết một bài có tiêu đề “4 công đoạn thay mặt kính SamSung (Video hướng dẫn)”.

WordPress theo mặc định sẽ tạo ra slug là: “4-cong-doan-thay-mat-kinh-samsung-video-huong-dan”.

Nó không phải là xấu nhưng nó dài và bao gồm nhiều từ. Điều đó có thể gây nhầm lẫn giữa Google và người dùng.

Những gì bạn có thể làm để tối ưu nó là chỉnh sửa lại slug là “thay-mat-kinh-samsung”.

Slug này ngắn hơn, dễ hiểu hơn bởi người dùng và cung cấp cho công cụ tìm kiếm manh mối lớn về nội dung của trang và từ khóa bạn muốn xếp hạng.

3.2. Cân nhắc xóa từ khóa bịt

Là một phần của quá trình tối ưu hóa, bạn nên xem xét xóa các từ bịt khỏi slug của bạn. Đây là những từ phổ biến không thêm bất kỳ giá trị nào hoặc không giúp hiểu nội dung thực tế của trang.

Ví dụ: các từ như “một”, “trên”, “và”, “là”, “của”, “bạn” và các từ tương tự khác.

Tất nhiên, bạn có thể giữ lại khi từ khóa của bạn cần thiết có nó. 

3.3. Sử dụng dấu gạch ngang để phân tách các từ trong một slug

Đây là thực tế phổ biến và nó đang được hạn chế dần lại bởi các nhà phát triển đã hầu hết khắc phục được nhưng như một lời nhắc nhở, bạn nên tách các từ trong một slug bằng cách sử dụng một “-” và không phải bất kỳ dấu nào khác.

3.4. Giữ cho slug ngắn gọn

Các slug ngắn hơn dễ hiểu hơn và nhanh để xử lý hơn các slug dài hơn. “thay-mat-kinh-samsung” này chắc chắn sẽ tốt hơn “4-cong-doan-thay-mat-kinh-samsung-video-huong-dan”.

Một lý do khác để giữ các slug của bạn ngắn và không có từ khóa bịt là các công cụ tìm kiếm trong quá trình thu thập thông tin và lập chỉ mục, đang cố gắng khớp với những gì người dùng đã nhập vào hộp tìm kiếm với các slug của trang. Nếu tìm thấy sự kết hợp chính xác thì trang cụ thể sẽ có lợi thế hơn so với các trang khác có thể sử dụng các slug dài hơn.

Ví dụ: Nếu người dùng đang tìm kiếm “thay mặt kính SamSung”, trang của bạn có slug khớp chính xác, có lợi thế nhỏ so với các trang khác có slug không khớp chính xác. Tất nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất được tính đến trong quá trình xếp hạng. Điều này thực sự có tầm quan trọng thấp.

Có rất nhiều yếu tố quan trọng hơn được sử dụng nhưng khi bạn tối ưu SEO, bạn nên thử tối ưu hóa slug của bạn.

Cuối cùng, đừng quên rằng URL của một trang được hiển thị trong kết quả tìm kiếm vì vậy các đoạn trích ngắn và mang tính mô tả, sẽ khuyến khích nhiều nhấp chuột và lượt truy cập vào trang web của bạn hơn.

3.5. Chỉ sử dụng ký tự chữ thường

Đây cũng là thực tế phổ biến nhưng đáng nhắc đến một lần nữa. Tránh có ký tự chữ hoa trong slug của bạn và chỉ nên sử dụng chữ thường. Lý do là các máy chủ web như Apache (được sử dụng bởi WordPress và CMS phổ biến khác), inteprept này: http://www.example.com/Vi-Du-Trang-Slug là một URL khác với URL này: http: //www.example .com/vi-du-trang-slug hoặc http://www.exampe.com/vi-du-trang-Slug này.

Slug trong SEO là gì cách tối ưu Slug một cách chính xác

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY