Robots.txt là gì?

Bạn đã từng nghe qua thuật ngữ file robots.txt? bạn muốn biết về ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng website? Bài viết sau sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó.

1. Robots.txt là gì?

Robots.txt là một tệp tin văn bản nằm trong thư mục gốc của trang web nhằm cung cấp hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin về các trang mà họ có thể thu thập thông tin để lập chỉ mục. Trong giai đoạn thu thập thông tin và lập chỉ mục, các công cụ tìm kiếm cố gắng tìm các trang có sẵn công khai trên web, mà chúng có thể đưa vào trong chỉ mục của chúng.

robot-txtKhi truy cập trang web, điều đầu tiên công cụ tìm kiếm làm là tìm kiếm và kiểm tra nội dung của tệp robots.txt. Tùy thuộc vào các quy tắc được chỉ định trong tệp, chúng tạo ra một danh sách các URLS có thể thu thập dữ liệu và sau đó lập chỉ mục cụ thể cho trang web.

2. Các tính chất của tệp robots.txt

Nội dung của tệp robots.txt được công khai trên Internet. Trừ khi được bảo vệ bằng cách khác, bất kỳ ai cũng có thể xem nội dung tệp robots.txt của bạn. Vì vậy đây không phải là nơi để thêm nội dung mà bạn không muốn người khác xem.

robot-txtĐiều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có tệp robots.txt? Nếu tệp robots.txt bị thiếu, trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm giả sử rằng tất cả các trang có sẵn trên trang web của bạn đều ở chế độ công khai và nó có thể được thu thập dữ liệu và thêm vào chỉ mục của nó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu robots.txt không được định dạng tốt? Nó gây ra một vấn đề. Nếu các công cụ tìm kiếm không thể hiểu nội dung của tệp tin vì nó bị định dạng cấu hình sai, họ vẫn truy cập vào trang web và bỏ qua bất cứ điều gì trong robots.txt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vô tình chặn các công cụ tìm kiếm truy cập trang web của bạn? Đó là một vấn đề lớn. Đối với người mới bắt đầu, công cụ tìm kiếm sẽ không thu thập thông tin và lập chỉ mục trang từ trang web của bạn và dần dần họ sẽ xóa bất kỳ trang nào đã có trong chỉ mục của họ.

Bạn có cần tệp Robots.txt không? Có, chắc chắn bạn cần có robots.txt ngay cả khi bạn không muốn loại trừ bất kỳ trang hoặc thư mục nào của trang web khỏi xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

3. Điều quan trọng cần biết về robots.txt

Điều đầu tiên là bất kỳ quy tắc nào bạn thêm vào robots.txt thì đó là chỉ thị. Điều này có nghĩa là công cụ tìm kiếm phải tuân theo và tuân theo các quy tắc bạn đã đưa vào.

Trong hầu hết các trường hợp công cụ tìm kiếm đều vào trang web của bạn vì công việc thu thập để lập chỉ mục, nhưng nếu bạn có nội dung mà bạn không muốn nằm trong chỉ mục của họ thì cách tốt nhất là để mật khẩu bảo vệ thư mục hoặc trang cụ thể.

Điều thứ hai là ngay cả khi bạn chặn trang hoặc thư mục trong robots.txt, nó vẫn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu nó có liên kết từ các trang khác đã được lập chỉ mục. Nói cách khác, thêm trang bạn muốn chặn vào robots.txt không đảm bảo rằng nó sẽ bị xóa hoặc không xuất hiện trên web. Trước đây, có trường hợp vẫn thường xuyên nhìn thấy các kết quả với mô tả “Không có mô tả cho kết quả tìm kiếm hoặc bị chặn”.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY