Plugin là gì?

#SEO Balance chia sẻ và cập nhật nội dung về hỏi đáp SEO. Sau đây, hãy cùng #SEO Balance tìm hiểu về plugin là gì và plugin hỗ trợ gì cho Web, SEO và marketing online.

Plugin là gì?

Plugin là một tiện ích bổ sung phần mềm được cài đặt trên một chương trình, nâng cao khả năng của nó. Ví dụ: nếu bạn muốn xem video trên một trang web, bạn có thể cần một plugin để làm như vậy. Nếu plugin chưa được cài đặt, trình duyệt của bạn sẽ không hiểu cách phát video.

Plugin là gì

Tôi có thể tải các plugin cho trình duyệt của mình ở đâu?

Mỗi trình duyệt web đều có một trang web chính thức nơi bạn có thể tải xuống và cài đặt các plugin (còn được gọi là "tiện ích bổ sung" hoặc "tiện ích mở rộng"). Nhà xuất bản trình duyệt web (ví dụ: Google, Mozilla, Apple, v.v.) xác minh các plugin không gây hại trước khi cung cấp chúng để tải xuống.

Vậy WordPress Plugins là gì?

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY