Link Bait là gì?

#SEO Balance chia sẻ và cập nhật nội dung về hỏi đáp seo. Sau đây, hãy cùng SEO Balance tìm hiểu về Link Bait là gì và Link Bait tốt gì cho web và seo.

Link Bait là gì?

Mồi câu liên kết (Link Bait) là quá trình tạo nội dung với trọng tâm duy nhất là thu hút các cá nhân liên kết đến nội dung đó hoặc chia sẻ nội dung đó. Mục tiêu của việc phát triển mồi liên kết là tạo ra càng nhiều liên kết gửi đến một trang web càng tốt. Điều quan trọng là phải rất cẩn thận với quá trình này; tuy nhiên, vì nội dung phải hấp dẫn và có giá trị. Nếu không, nó sẽ bị coi là spam và cuối cùng sẽ dẫn đến hình phạt của Google.

Link Bait là gì

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY