Internal Link là gì? Tại sao phải quan tâm đến nó?

Internal Link là rất quan trọng không chỉ đối với SEO mà còn có chức năng nâng cao trải nghiệm người dùng. Thực hành làm Internal Link cho thấy bất kỳ liên kết nào trỏ tới các trang bên trong trang web phải cung cấp giá trị cho người dùng và cũng có thể trợ giúp các công cụ tìm kiếm.

1. Internal Link là gì?

Một trang web có thể có 2 loại liên kết. Kiểu đầu tiên là cái mà chúng ta gọi là liên kết bên ngoài (External link) và đây là các liên kết trỏ đến các trang bên ngoài của trang web. Loại thứ hai là liên kết nội bộ (internal link) có 2 dạng biến thể:

  • Liên kết trỏ trong cùng một trang.

  • Các liên kết trỏ đến các trang khác nhưng trên cùng một tên miền.

Định nghĩa chính thức của Internal Link là: Internal Link được gọi là liên kết nội bộ – là liên kết trỏ đến các trang trên cùng một tên miền.

Dưới đây là một ví dụ về cách chèn liên kết nội bộ trong mã html:

<a title = "Đây là liên kết nội bộ"

href = "http://domain.com/internal-link.html"> Liên kết nội bộ </a>

Liên kết nội bộ có thể được sử dụng để:

  • Điều hướng trang web dễ dàng hơn

  • Liên kết các trang của cùng một trang với nhau

  • Phân phối thứ hạng trang (link juice) của một trang xung quanh trang web

  • Giúp các công cụ tìm kiếm khám phá các trang quan trọng của một trang web

Dưới đây là một ví dụ về thực tế liên kết nội bộ tốt và xấu. internal-link-la-gi

2. Tại sao cần quan tâm đến Internal Link?

Như bạn thấy trong sơ đồ bên trên (Internal Link tốt), trang chủ liên kết đến các trang quan trọng nhất của trang web và sau đó mỗi trang liên kết đến các trang khác tạo ra một trang web nhỏ.

Họ làm việc theo cách của công cụ tìm kiếm, là trong quá trình thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, họ bắt đầu thu thập thông tin trang web từ trang chủ và sau đó theo bất kỳ liên kết nào để khám phá và lập chỉ mục nhiều trang hơn từ cùng một trang web.

Internal link giúp họ rất nhiều trong quá trình này bằng cách chỉ định vị trí cho các trình thu thập thông tin biết các trang nào là quan trọng đối với trang web.

Nếu bạn nhìn vào phần internal link xấu của biểu đồ (ở bên phải), một khi các công cụ tìm kiếm truy cập vào trang chủ, họ sẽ truy cập trang A, và sau đó đi ra.

Công việc của người làm SEO là tạo ra một cấu trúc trang web thân thiện và sử dụng liên kết nội bộ để hướng dẫn cả công cụ tìm kiếm lẫn người dùng đến những trang có giá trị nhất trong trang web của bạn.

Một lý do khác tại sao Internal link lại quan trọng là vì việc phân phối xếp hạng trang và link juice từ trang này sang trang khác. Như bạn thấy trong biểu đồ dưới đây, link juice được phân phối từ trang chủ đến các trang nội bộ của trang web.

Điều này cải thiện thứ hạng trang của các trang nội bộ và làm cho chúng dễ tìm thấy hơn đối với các công cụ tìm kiếm.

internal-link-la-gi

Ví dụ về việc phân phối link juice trên Website

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY