Google index là gì?

Google index là gì?

Google index la gi

Sau khi tìm thấy một trang, Google sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung của trang đó. Quá trình này gọi là lập chỉ mục. Google phân tích nội dung của trang, lập danh mục hình ảnh và tệp video nhúng trên trang và cố gắng tìm hiểu trang theo cách khác. Thông tin này được lưu trữ trong chỉ mục của Google – một cơ sở dữ liệu khổng lồ lưu trữ trong rất nhiều máy tính.

Cách cải thiện kết quả lập chỉ mục cho trang:

  • Tạo tiêu đề trang ngắn gọn và ý nghĩa.
  • Sử dụng tiêu đề trang để truyền đạt chủ đề của trang.
  • Sử dụng văn bản thay vì hình ảnh để truyền tải nội dung. Google có thể hiểu một số hình ảnh và video, nhưng không hiểu rõ như đối với văn bản. Ở mức tối thiểu, hãy chú thích Google index videos như thế nào và Google Images của bạn bằng văn bản thay thế và các thuộc tính thích hợp khác.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY