Canonical URL là gì?

Canonical URL là gì?

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY