Cách tối ưu Web Performance để tăng tốc website

Cách tối ưu Web Performance để tăng tốc website

Web Performance là gì?

Tại sao cải thiện Web Performance quan trọng đến vậy

Các công cụ kiểm tra Web Performance

Cách tối ưu Web Performance cho hầu hết các Web Core

Giảm HTTP Requests

Tìm hiểu Code Splitting và Tree Shaking

Lazy Loading

Defer Scripts

Tối ưu hình ảnh trên website

Chọn CDN

Sử dụng các kỹ thuật Cache cho website

Prefetch Resources (tìm nạp trước tài nguyên)

 

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY