Cách tạo mục tiêu thông qua Google Analytics

Với bất kì một công việc gì, bạn cũng cần phải đặt mục tiêu trước khi thực hiện. Khi dùng Google Analytics để hỗ trợ trang web của bạn cũng vậy.

1. Mục tiêu của trang web là gì?

“Mục tiêu” là một trong những chức năng hữu ích nhất của Google Analytics vì chúng có thể giúp bạn tìm ra cách tạo kênh cho lưu lượng truy cập đến các phần quan trọng nhất của trang web của bạn.

Mỗi trang web phải có mục đích. Ví dụ điển hình:

  • Bạn muốn người dùng truy cập một trang cụ thể

  • Bạn muốn người dùng đăng ký bản tin của bạn

  • Bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ

  • Bạn muốn người dùng nhập thông tin liên lạc của họ vào một biểu mẫu

  • Bạn muốn người dùng liên hệ với bạn

  • Bạn muốn người dùng tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động của bạn

Đây chỉ là một vài ví dụ về Mục tiêu, tùy thuộc vào loại trang web mà bạn có thể đưa ra nhiều mục tiêu hơn phù hợp với chiến lược tiếp thị số của bạn.

2. Cách thiết lập mục tiêu trong Google Analytics

Google có hướng dẫn chi tiết về cài đặt mục tiêu và bạn nên dành thời gian để đọc kỹ. Điều quan trọng là bạn hiểu các loại Mục tiêu khác nhau, cách thức họ làm việc và cách định cấu hình.

Dưới đây một ví dụ thực tế về cách thiết lập một trong những mục tiêu phổ biến nhất, ‘Đăng ký nhận bản tin’ chẳng hạn.

Một trong những mục tiêu của trang web kinh doanh của VietNet là thu hút khách hàng tiềm năng mới tìm kiếm các dịch vụ SEO hàng tháng. Và khi muốn khách hàng liên hệ với bạn sau khi đã tìm hiểu nhiều nội dung từ trang web của bạn thì bạn nên tạo một trang “Liên hệ”

Sau khi khách hàng gửi liên hệ xong thì đến trang “thanks.html” chẳng hạn. Mục tiêu ở Google Analytics như sau:

cach-tao-muc-tieu-thong-qua-google-analytics

cach-tao-muc-tieu-thong-qua-google-analytics

Khi quay trở lại báo cáo Analytics, bạn sẽ nhận thấy có một trình đơn thả xuống mới và thêm một cột hiển thị các giá trị hoàn thành mục tiêu của bạn.

Lưu ý rằng bây giờ bạn có thể nhìn thấy mỗi nguồn lưu lượng truy cập số lần hoàn thành mục tiêu, thông tin có giá trị cho các bước tương lai của bạn và sự tăng trưởng của trang web hoặc doanh nghiệp của bạn.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY