Các thuật ngữ về Backlink bạn thường gặp

Để Có Backlink Tốt, Bạn Cần Hiểu Rõ Về Các Thành Phần Của Nó. Tham Khảo Bài Viết Sau Để Hiểu Được Các Thuật Ngữ Về Backlink Mà Bạn Thường Gặp.

1. Link Juice

thuat-ngu-backlink

Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ giá trị của một trang web thông qua thông qua các backlink bên ngoài hoặc nội bộ. Khi một trang web hoặc bài đăng liên kết tới trang web của bạn, nó sẽ chuyển ‘link juice’ giúp bạn xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm. Ví dụ: nếu trang A liên kết đến B, nó sẽ chuyển link juice thành B giúp nó xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm. Chất lượng của liên kết càng cao, chất lượng của link juice càng cao.

2. No-follow Link

Các liên kết này không cho bất kỳ link juice với trang web/trang và không tính vào xếp hạng công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không muốn trang web mà bạn đang tham khảo tăng xếp hạng, hãy sử dụng No-follow Link. 

thuat-ngu-backlink

3. Do-follow Link

Tất cả các liên kết theo mặc định là do-follow nghĩa là họ sẽ vượt qua link juice cho đến khi bạn đặt cho nó một liên kết no-follow.

4. Anchor text

Đây là văn bản được gạch chân màu xanh có thể nhấp vào. Các tính năng này hoạt động tốt khi bạn đang cố xếp hạng trong từ khoá nhất định. Thay vì liên kết “Nhấp vào đây”, nó phải được thay thế bằng tên của trang mà nó dẫn tới hoặc các từ khoá nó đại diện. 

5. Linking Root Domain

Là số lượng liên kết được liên kết trở lại trang web của bạn từ cùng một tên miền. Ngay cả khi trang web của bạn được nhắc đến nhiều lần trên một miền nhất định, thì công cụ tìm kiếm sẽ chỉ tính một tập hợp giới hạn của chúng.

6. Internal Links

Backlink đi từ trang này sang trang khác trong cùng một trang web được gọi là liên kết nội bộ (Internal Links) hoặc liên kết.

7. Low-quality Links

Các liên kết đến từ spam, tự động, v.v … từ các trang web có liên kết chất lượng thấp. Chúng có thể làm hỏng bảng xếp hạng trang web của bạn.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY