6 loại content sẽ giúp ích cho SEO và người mua

Khi dụng xây dựng layout của 1 website, việc thiết kế content trên các layout của web sẽ giúp cho SEO phát triển tốn hơn và người mua hàng cảm giác thân thiện hơn khi sử dụng. Vậy đó là gì?

Đọc tiếp